Bli godkjent lærebedrift og form fremtidens fagarbeidere

Ønsker din bedrift å spille en aktiv rolle i å utvikle fremtidens arbeidsstyrke? Laerlingplass.no gir deg muligheten til å formidle dine lærlingplasser til talentfulle og ambisiøse søkere, og dermed bidra til å utvikle dyktige fagarbeidere.

Hvordan bli en godkjent lærebedrift?

1. Søk om godkjenning hos fagopplæringskontoret

Første skritt er å søke om godkjenning som lærebedrift hos fagopplæringskontoret i din fylkeskommune. Dette er en avgjørende prosess som gir din bedrift tillatelse til å tilby læreplasser innenfor ditt fagområde.

2. Vurdering av godkjennelse

For å bli godkjent som lærebedrift må bedriften oppfylle visse kompetansekrav og ha en godkjent faglig leder. Faglig leder må enten ha fagbrev eller lang og allsidig praksis i faget, vanligvis minimum 6 år. Godkjenning kan skje på to måter:

- Selvstendig lærebedrift: Bedriften oppfyller kompetansekravene i læreplanen og har en godkjent faglig leder.

- Medlemsbedrift i opplæringskontor: Kompetansemål kan oppfylles gjennom samarbeid med et opplæringskontor.

3. Godkjenning fra fylkeskommunen

Uansett om bedriften søker godkjenning som selvstendig lærebedrift eller som medlemsbedrift i et opplæringskontor, må bedriften godkjennes av fylkeskommunen. Godkjenningen blir gitt av fylkeskommunen der bedriften er lokalisert.

Finn ditt fagopplæringskontoret her

4. Opprett arbeidsavtale og lærekontrakt

Når din bedrift blir godkjent som lærebedrift, er det viktig å opprette en tydelig arbeidsavtale og lærekontrakt med den valgte lærlingen. Arbeidsavtalen skal regulere lønn og arbeidsforhold i tråd med gjeldende satser og lover. Lærekontrakten, som skal være skriftlig, inngås med bedriften eller opplæringskontoret og må godkjennes av fylkeskommunen der bedriften er lokalisert.

Se lovfestede lærekontrakter hos Utdanningsdirektoratet

5. Gjeldende satser og økonomisk støtte

Som en godkjent lærebedrift får du tilgang til økonomisk støtte i henhold til gjeldende satser fastsatt av Utdanningsdirektoratet.

Se gjeldende satser for 2024 her.

6. Formidling av lærlingplasser på Laerlingplass.no

Laerlingplass.no gir din bedrift den plattformen du trenger for å nå ut til engasjerte søkere som er klare for å starte sin faglige reise hos din bedrift.

Ved å opprette en bedriftsprofil på Laerlingplass.no, kan du enkelt legge ut og administrere dine ledige lærlingplasser. Dette gjør det mulig for potensielle lærlinger å finne og søke på de relevante lærlingplassene i din bedrift.

 

Opprett bedriftsprofil på laerlingplass.no