Artikler for lærling og lærebedrift > Lærebedrift

Bli en godkjent lærebedrift

Bli en godkjent lærebedrift

Det er ikke så vanskelig å bli en godkjent lærebedrift.

For å bli godkjent må lærebedriften kunne gi deg den opplæringen som er fastsatt i læreplanen for faget, og bedriften må ha en faglig kvalifisert person (faglig leder) som er ansvarlig for opplæringen.

Ta kontakt med fagopplæringskontoret i fylkeskommunen å søke om godkjenning. Når virksomheten er godkjent, får dere en skriftlig bekreftelse og et godkjenningsbevis.

Det er fagopplæringskontoret i fylkeskommunen din som godkjenner bedriften som lærebedrift.

I 2020 er Laerlingplass.no med på kampanjen læreplassjeger.no