Artikler for lærling og lærebedrift > Lærling

Bostipend til lærlinger

Bostipend til lærlinger

Som lærling kan du ha rett til både stipend og lån fra Lånekassen i 11 måneder per skoleår. Du må vente med å søke til lærekontrakten din er godkjent.

Er du lærekandidat eller praksisbrevkandidat, må du også ha en godkjent opplæringskontrakt.

Skal du bo borte fra foreldrene dine?

Du kan søke lærlingplass på tvers av alle landets fylkeskommuner. Vist du må bo borte fra foreldene dine kan du søke om bostipend.

Les mere om stipend og låne muligheter hos Lånekassen.

https://lanekassen.no/larling