Ressurser for lærling og lærebedrift > Lærling

Eksempel på søknad til lærlingplass

En læreplass blir ikke tildelt slik som en skoleplass, og du har ingen garanti for at du får en læreplass kun gjennom å søke i vigo. Derfor er det viktig at du er aktiv og sender inn jobbsøknader og tar kontakt med mulige lærebedrifter.

Her finner du noen gode råd til hva en søknad til lærlingplass kan inneholde.

Søknadsmal

Klikk her for å laste ned standard jobbsøknad mal

Vi deler søknaden opp i 3 hoveddeler:

Innlednignen

Det beste du kan bruke denne innledningen på er å betrygge arbeidsgiver med en gang om at søknaden hun har i hendene er verdt å lese. Få frem din motivasjon gjennom å beskrive hvorfor du tror du vil trives hos denne arbeidsgiveren og med akkurat disse arbeidsoppgavene.

Overbevisende midtdel

Få frem hvorfor du passer til stillingen: utdanning, erfaringer og ferdigheter. Det du skriver må være best mulig i samsvar med stillingsannonsen.

Sterk avsluttning

Vis interesse i å møte arbeidsgiver, vis gjerne igjen til din motivasjon. Si gjerne når du kan begynne.

 

Kilder brukt:

https://cvnerden.no/slik-far-du-en-fantastisk-soknad/