Artikler for lærling og lærebedrift > Lærling

Hva tjener en lærling?

Hva tjener en lærling?

Du har nok sikkert fått med deg at du for lønn som lærling. Her viser vi en modell som er mest vanlig vist du følger hovedmodellen (to år i videregående skole og to år i en godkjent lærebedrift).

Lærlinglønn utgjør en gitt prosentandel av begynnerlønnen til en arbeider med fagbrev i yrket du har valgt.

1. halvår: 30% / 2. halvår: 40% / 3. halvår: 50% / 4. halvår: 80%

Lønnen din vil variere etter hvilket fag du er lærling i, om du er organisert og om din lærebedrift følger gjeldende tariffavtale.

 

Når du har inngått en lærekontrakt/opplæringskontrakt, skal dine lønnsbetingelser framkomme i arbeidsavtalen du har med bedriften.