Artikler for lærling og lærebedrift > Lærebedrift

Hvordan bli godkjent lærebedrift?

Hvordan bli godkjent lærebedrift?

For å bli godkjent må lærebedriften kunne gi deg den opplæringen som er fastsatt i læreplanen for faget, og bedriften må ha en faglig kvalifisert person (faglig leder) som er ansvarlig for opplæringen.

Ta kontakt med fagopplæringskontoret i fylkeskommunen å søke om godkjenning. Når virksomheten er godkjent, får dere en skriftlig bekreftelse og et godkjenningsbevis.

Er du godkjent lærebedrift og har lærling i bedriften nå, kan du bestille lærlingsmerket her: Laerlingmerket.no