Artikler for lærling og lærebedrift > Lærebedrift

Lærekontrakt og opplæringskontrakt

Lærekontrakt og opplæringskontrakt

Lærlingkontrakt og lærekandidatkontrakt

Du finner de lovfestet kontraktene på nettsiden til Utdanningsdirektoratet.

Lærekontrakt og opplæringskontrakter finner du her.