Artikler for lærling og lærebedrift > Lærebedrift

Rekruttere lærlinger

Rekruttere lærlinger

Ved å ansette lærlinger gjør du både bedriften din og samfunnet en tjeneste

Lærlinger er fremtidens arbeidskraft, og en god og lønnsom investering for bedriften. 

En lærling tilfører bedriften ny energi og oppdatert kunnskap i faget. Lærlingen blir i løpet av kort tid mer produktiv og lønnsom for virksomheten.

Start søket etter lærlinger tidlig på året

Vi hjelper din lærebedrift i og bli synlig for dagens aktive og engasjerte søkere.

 

Legg ut lærlingplass