Artikler for lærling og lærebedrift > Lærling

Velg din egen fremtid: Vær sjef over eget liv

Velg din egen fremtid: Vær sjef over eget liv

Ofte blir valgene en tar i yrkeslivet basert på hva andre mener passer best for deg. Vær sjef over eget liv, følg dine egne drømmer. Valgene du tar er din fremtid!

Når vi er unge, blir vi ofte bombardert med råd fra foreldre, venner og lærere om hva vi bør gjøre med livet vårt. De vil gjerne at vi skal velge en trygg og stabil karriere, men det er viktig å huske at det er våre egne liv vi skal leve.

Det er viktig å følge dine egne drømmer og ikke la andre bestemme hva du skal gjøre med livet ditt. Hvis du er usikker på hva du vil gjøre, er det bare å begynne å prøve ut ulike ting.

Du kan snakke med venner og familie, ta en interessetest eller kontakt en yrkesveileder. En yrkesveileder kan hjelpe deg å finne det yrket som passer best for deg.

Det er aldri for sent å endre kurs. Hvis du har tatt et valg som ikke er riktig for deg, er det bare å ta ett skritt av gangen.