MCS ELEKTROTAVLER ØST AS

MCS Elektrotavler på Jaren har drevet profesjonell tavleproduksjon siden 1998. Vi har høy kompetanse og lang erfaring innen tavleproduksjon og installasjon av tavler samt arbeider med service, vedlikehold utvidelser og omgjøring av tavleanlegg. Vi legger vekt på høy servicegrad og hurtig behandling av forespørsler, sikker leveranse til fastsatt tid samt utførelse og dokumentasjon i hht. gjeldende forskrifter og normer. MCS Elektrotavler Øst AS er en søsterbedrift som startet opp på Biri i 2016 og er pr. i dag 9 ansatte.