Sverresborg Malerservice as

Sverresborg er en totalleverandør innen malerfaget, med totalt rundt 70 ansatte fordelt på Service og Prosjekt. Hovedkontor i Trondheim og avd. på Oppdal, Røros og Stjørdal.

Sverresborg Malerservice as Trondheim, Norway
20/09/2017
Overflateteknikk er langt mer variert og omfattende enn bare å male. Du får jobbe med alle typer overflater som gulv, vegger og tak- i form av ulike arbeidsoppgaver som både er komplekse og krevende. Se malerfagets informasjons video her Som maler arbeider du med overflatebehandling av ubehandlet og behandlet underlag, både utvendig og innvendig. Faget omfatter også vurdering av egenskaper, tilstand og bruksområde for underlagene. Maleren må ha god materialkunnskap og kunnskap om produksjonsutstyr. Maleren legger gulvbelegg, tapetserer og sparkler. Maleren må ha kunnskap om hvordan underlag og materialer fungerer sammen, og bygge opp et underlag før sluttbehandling. Videre arbeider maleren med tapetsering med blant annet belegg av vinyl, papir og tekstil. Byggeskikker og sikring av estetiske og kulturelle verdier står sentralt i malerfaget. Gamle hus som er vernet eller fredet trenger også å vedlikeholdes – noe som krever kunnskap og kompetanse om tidligere byggemetoder og materialkvaliteter. Det å jobbe med å føre en bygning tilbake til opprinnelig eller en tidligere tilstand, kalles restaurering.