daVinci Montessoriskole

davinci Montessoriskole er en barneskole med elever fra 1.-7. klasse. Vi holder til i flotte lokaler på Brann stadion.

Skolen er basert på Montessoirpedagogikk. Aldersblanding, selvstendighet, og aktiv læring er fokuset vår.