XL GRUPPEN

XL GRUPPEN er i dag en fremgangsrik og godt etablert restaurantgruppe under stadig utvikling. Den er sammensatt av individuelle restaurantkonsepter med høyt kvalitets- og kompetansenivå.

"XL GRUPPEN forretningsidé er at restaurantene ikke skal ha noe med hverandre å gjøre.  Det er dette med totalopplevelsen, god mat, vin og rammen rundt, som er viktig for oss. Alle stedene er helt unike på sin måte. Det som driver oss er gleden av å utvikle et konsept, jobbe det fram og se at det krones med å lykkes i et marked.»

XL GRUPPEN Alesund, Norway
01/04/2018
Om deg : Det viktigste er interesse for faget og evnen til å stå på. Du er smilende og bidrar til et positivt arbeidsmiljø. Du må kunne ta initiativ etter hvert og ta ansvar for arbeidsoppgaver på en profesjonell måte. Like å jobbe i team. Om oss : Du får være med på veldig mange arbeidsoppgaver i sammen med en god læreplan i bunn med halvårlige evalueringer og prøvefagprøver underveis. Hvis du tenker å bli leder innen ditt fag, så er vår plass et perfekt sted for deg. Vi har tatt imot lærlinger siden 1999 og veldig god erfaring med dette. Alle våre lærlinger har bestått fagprøve ved endt læretid. Send søknad til kontor@xlgruppen.no