XL GRUPPEN

XL GRUPPEN er i dag en fremgangsrik og godt etablert restaurantgruppe under stadig utvikling. Den er sammensatt av individuelle restaurantkonsepter med høyt kvalitets- og kompetansenivå.

"XL GRUPPEN forretningsidé er at restaurantene ikke skal ha noe med hverandre å gjøre.  Det er dette med totalopplevelsen, god mat, vin og rammen rundt, som er viktig for oss. Alle stedene er helt unike på sin måte. Det som driver oss er gleden av å utvikle et konsept, jobbe det fram og se at det krones med å lykkes i et marked.»