Telehuset Sogndal

Mobiltek AS har i dag 2 butikkar, Telehuset Sogndal og MobilData Årdal. I tillegg har vi eit bedriftsenter i tilknytning til butikken i Sogndal. Vi sel tenester og produkt innan mobil- og datakommunikasjon til private og bedrifter.

Ønskjer du jobbe i ein spennande bransje, har vi ledig lærlingplass til deg i vårt team.

Telehuset Sogndal Sogndal, Norway
14/01/2018
Ønskjer du å jobbe i ein spennande bransje, har vi ledig lærlingplass til deg i vårt team. Arbeidsstad vil vere butikken vår i Amfi Sogningen, Sogndal. Vi har god erfaring med opplæring av lærlingar og ønskjer å gi tilbod til ny lærling i 2018.