Telehuset Sogndal

Mobiltek AS har i dag 2 butikkar, Telehuset Sogndal og MobilData Årdal. I tillegg har vi eit bedriftsenter i tilknytning til butikken i Sogndal. Vi sel tenester og produkt innan mobil- og datakommunikasjon til private og bedrifter.

Ønskjer du jobbe i ein spennande bransje, har vi ledig lærlingplass til deg i vårt team.