Maritimt kompetansesenter

Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge

MKS er et opplæringskontor for norske lærlinger i fagene matros, motormann, kokk, servitør og skipselektriker. MKS er bindeleddet mellom rederiene og de maritime skolene for å sikre rekruttering av lærlinger til den maritime næringen. 

MKS har kontor ved torvet i Tønsberg.