FosenNamsos Sjø AS

FosenNamsos Sjø AS er et selskap i Torghatten-konsernet med en omsetning på
ca NOK 484 mill og 284 ansatte.

MS Selbjørnsfjord

 

Selskapet driver sjøveis kollektivtransport i Midt-Norge og Hordaland, med i dag 14 samband, fordelt på 8 ferjesamband og 6 hurtigbåtruter. Båtrutene Trondheim-Kristiansund og Trondheim-Brekstad opereres av Partrederiet Kystekspressen ANS, med FosenNamsos Sjø som underleverandør på sistnevnte. Partrederiet er eid av hhv Fjord1 (49%) og FosenNamsos Sjø (51%), med FosenNamsos Sjø som bestyrende reder.

Selskapets hovedkontor er i Trondheim. FosenNamsos Sjø har stort sett langvarige kontrakter for drift av båt- og ferjesambandene. I  juni 2016 vant selskapet ytterligere en anbudskontrakt for drift av ferjesambandet Flakk-Rørvik med oppstart 2019.

Selskapet arbeider kontinuerlig med tiltak for å redusere drivstofforbruket og dermed utslippene.
I desember 2013 ble selskapet miljøsertifisert etter ISO 14001 standard.

FosenNamsos Sjø AS er et rederi med basis i 2 selskaper med lang historie.

I 2008 fisjonerte Fosen Trafikklag ASA og Namsos Trafikkselskap ASA ut sine sjøverts virksomheter fra morselskapene og etablerte egne datterselskaper.  Disse ble så slått sammen til et selskap og 11. september 2008 ble FosenNamsos Sjø AS stiftet. Dette var i forbindelse med endring av selskapsstrukturen til morselskapene og hvor Fosen Trafikklag ASA ble etablert som et rendyrket holdingselskap.  Selskapsnavnet ble endret til Fosen ASA. I 2009 ble Fosen ASA fusjonert inn i Torghatten ASA.  Under «Lenker» finner du en presentasjonsfilm om konsernet.

FosenNamsos Sjø AS er eid 66% av Torghatten ASA og 34% av Namsos Trafikkselskap ASA.