UNO VITA AS

Uno Vita AS er et norskselskap med hovedkontor i Moss (Norge). Vi har partnere og utøver tett samarbeid med forskningssentre i flere land,blant annet Russland, USA, Tyskland, Sveits, Sverige, Kina, Storbritannia og med fler. Uno Vita AS har utviklet et helhetlig klinikk-konsept under den nå internasjonalt aksepterte definisjonen for integrert medisin. Vår første klinikk, som ligger i  Moss, heter «Klinikk for Integrert Medisin». Vårt konsept er inspirert av, og har mange fellestrekk med ledende internasjonale integrertmedisinske klinikker. Felles for disse innovative klinikkene, er at de kombinerer nye dokumenterte behandlingsmetoder med tradisjonell skolemedisin,til et integrert helhetlig behandlingssystem.

Salg og distribusjon
UV tilbyr salg og distribusjon av ledende medisinsk teknologi og tilskudd nasjonalt og i økende grad internasjonalt (primært Europa).  Når vi «finner» en teknologi (inkluderer forskning på, klinisk erfaring med osv.) eller et bestemt supplement som har ekstraordinære helseeffekter vil vi søke å dele denne kunnskapen og produktene med andre. Dette kan være via tradisjonelt direkte salg eller forhandler salg og/eller via et klinikksamarbeid. Vi har en sterk vilje til å sikre kvalitet, sikkerhet på dokumenterte effekter på alle systemene vi selger. Menneskeheten trenger beskyttende teknologi fra massiv, usunn stråling fra menneskeskapte systemer. Uno Vita har testet, prøvd ut og verifisert systemer som har vist seg å ha en positiv effekt. Dette er f.eks. jordingslaken og matter, samt ulike beskyttelsesteknologier. Videre importerer vi og distribuerer behandlingssystemer, diagnostiske systemer og kostnadseffektive kosttilskudd videreformidlet fra EU land. Forskning og utvikling foregår kontinuerlig i en dynamisk prosess, og vil aldri stoppe. Er du kunde hos Uno Vita kan du være sikker på at det vil komme spennende nyheter med jevne mellomrom som kan få stor betydning for din helse.

Vi har produkter med ekstraordinære egenskaper vi tilbyr kunder i Norge, og også internasjonalt. Nye forhandlere ønskes velkommen. Ta kontakt via e-post til salg@unovita.com for å undersøke mulighetene for videresalg eller distribusjon. Uno Vita er Norges ledene produsent av jordingsutstyr. Vi tilbyr forhandlere nasjonalt og internasjonalt gode betingelser. Vår merkevare kalles Medical Jording®. Vi arbeider kontinuerlig med videreutvikling av eksisterende produkter, samt utvikling av nye. Det vil for eksempel være jordingsutstyr som også tilbyr direkte elektromagnetisk skjerming, antibakteriell effekt og flere andre funksjoner som vil bidra til at våre produkter alltid skal være det beste på markedet.

Les mer her: https://shop.unovita.com/om-oss