Tradisjonshåndverk opplæringskontor

Tradisjonshåndverk opplæringskontor og kompetansesenter (TrHå) har som mandat å gjenreise, ivareta og videreføre tradisjonshåndverksfagene til ny bærekraftighet, verdiskaping og innovasjon.

TrHå gir lærlinger tilbud om faglig opplæring i små håndverksbedrifter og fagteoretisk undervisning i TrHås egen lærlingskole. les mer om oss og vår lærlingskole på : mia.no/tradisjonshandverk

TrHå formidler tradisjonshåndverksfagene i ulike arenaer, rekrutterer lærlinger og bedrifter, samt sørger for oppfølging- og veiledning gjennom hele læretiden.

TrHå samarbeider med ulike kultur- og utdanningsinstitusjoner for å ivareta og utvikle utdanningen i tradisjonshåndverksfagene både regionalt og nasjonalt.

Tradisjonshåndverk opplæringskontor Isegran, Kråkerøy, Norway
Du må være målbevisst, ha guts og stå-på-vilje til å satse på en utdannelse i et håndverksfag som du virkelig brenner for.  Trebåtbyggerne ved Maritime Center Fredrikstad as søker pliktoppfyllende og arbeidsom lærling. Du vil få  grundig opplæring i en kvalitetsbevisst håndverksbedrift med en av de beste posisjonene i markedet. Bedriften har lang erfaring i å lære opp lærlinger, og etter endt opplæring vil du kunne lykkes i bransjen hvis du virkelig vil jobbe for det! Send oss din søknad og legg ved CV. Fortell oss hvilke ambisjoner du har etter ent læretid og vi tar kontakt med deg for intervju.  https://mia.no/tradisjonshandverk/kontakt
06/03/2020
Tradisjonshåndverk opplæringskontor Viken, Norway
Du må være målbevisst, ha guts og stå-på-vilje til å satse på en utdannelse i et håndverksfag som du virkelig brenner for.  Du vil få  grundig opplæring i en kvalitetsbevisst håndverksbedrift med en av de beste posisjonene i markedet. Bedriften har lang erfaring i å lære opp lærlinger, og etter endt opplæring vil du kunne lykkes i bransjen hvis du virkelig vil jobbe for det! I glasshåndverkerfaget har vi tre bedrifter som vil samarbeide for å gi deg en faglig bredde. Den ene er glasskunstner Pål Roland Janssen som holder til i Oslo. Opplæringen ellers vil foregå i Østlandsområdet.  send din søknad til  https://mia.no/tradisjonshandverk/kontakt  med begrunnelse for ditt valg av fag og visjoner for veien etter svennebrevet. Legg ved CV og vi tar kontakt med deg. 
06/03/2020