Stiftelsen Stovner ridesenter

Stiftelsen Stovner ridesenter holder til på Øvre Fossum gård som ligger på Stovner. Stiftelsens formål er ideelt. Formålet er å drive et aktivitetssenter med varierte aktiviteter, men med hovedvekt på aktiviteter i tilknytning til hest, herunder opplæring, trening og terapi for både funksjonshemmede og friske barn og voksne.

Ridesenterets primæroppgave er drift av rideskole. Vi har hester og ponnier som går på timer hver ettermiddag alle hverdager med til sammen ca 320 elever pr uke. Vi har også oppstalling av privat hester.