Emblem Bygg AS

Tradisjonell Byggmeister bedrift med 6 faste ansatte. Opererer stort sett i privat markedet med bustadbygging og tilbygg/ rehabilitering. Bygger også ut bustadfelt på egne tomter. Arbeidsplassen er hovedsaklig rundt Spjelkavik, Flisnes, Emblem. Kontor og lager på Flisnes.

For spørsmål ta kontakt med dagleg leiar Gunnar Emblem tlf. 95 16 96 44.