Ugland Marine Services AS

Fra sitt hovedkontor i Grimstad driver J.J. Ugland Selskapene (JJUC) en verdensomspennende virksomhet. JJUC opererer kommersielt og teknisk en flåte bestående av bulkskip, tankskip, PSV, lektere og kranskip. I tillegg er det kontrahert 3 nybygg. AS Uglands Rederi er morselskap for shippingvirksomheten, og er gjennom kontor og datterselskaper også etablert i Stavanger og Canada. I JJUC inngår videre AS Nymo, som er et EPCI verksted med hovedmarked innen offshoreproduksjon. JJUC sysselsetter rundt 1 000 personer og har en årlig omsetning på ca. NOK 1,5 milliarder. Selskapene innen JJUC har et sunt økonomisk fundament som muliggjør videre ekspansjon.