Ugland Marine Services AS

Fra sitt hovedkontor i Grimstad driver J.J. Ugland Selskapene (JJUC) en verdensomspennende virksomhet. JJUC opererer kommersielt og teknisk en flåte bestående av bulkskip, tankskip, PSV, lektere og kranskip. I tillegg er det kontrahert 3 nybygg. AS Uglands Rederi er morselskap for shippingvirksomheten, og er gjennom kontor og datterselskaper også etablert i Stavanger og Canada. I JJUC inngår videre AS Nymo, som er et EPCI verksted med hovedmarked innen offshoreproduksjon. JJUC sysselsetter rundt 1 000 personer og har en årlig omsetning på ca. NOK 1,5 milliarder. Selskapene innen JJUC har et sunt økonomisk fundament som muliggjør videre ekspansjon.

Ugland Marine Services AS J. M. Uglands vei, Grimstad, Norway
Ledig stilling som IKT lærling fra sommeren 2019. Ugland Marine Services har en lang tradisjon med å ta inn lærlinger i IKT Driftsfag, og kan tilby spennende og varierte oppgaver i læretiden. Vi er tilknyttet Opplæringskontoret for mat og servicefag Agder. Hos oss får du arbeide i et spennende, aktivt og internasjonalt miljø. Interesserte kandidater kan henvende seg til: UGLAND MARINE SERVICES AS P.O. BOX 128 4891GRIMSTAD Eller på mail til: Espen Skoog (ESK@jjuc.no) Senior ICT Advisor, eller HR Konsulent Christoffer Bergshaven (CGB@jjuc.no)
01/02/2019