Matindustriens Opplæringskontor

Matindustriens Opplæringskontor har lærebedrifter innen næringsmiddelindustrien. Vi er hele tiden på jakt etter gode lærlinger, fortrinnsvis i produksjonsteknikk- og industriell matproduksjon, men vi har også læreplasser i automatisering, konditor- og industrimekanikerfaget.