Julius Ørenberg bokbinderi as

Vi er ett tradisjonelt håndbokbinderi med 8 ansatte hvorav alle har svennebrev med unntak av lærlingen våres, som skal opp til svenneprøve våren 2019. 

Vi har lang tradisjon med å ha lærlinger på huset.

Vi lager det meste som ikke kan la seg gjøre i maskiner pga størrelse eller opplag eller andre forutsetninger, se vår hjemmeside eller Facebook for mer informasjon.