Elmesteren AS

Vi er et lite elektroselskap som hovedsakelig utfører service hos privatpersoner. Elmesteren er en del av et lite konsern som består av fem selskaper. 

Ved å være lærling i vårt servicefirma får man stor bredde på faglig læring. Vi satser på at folk skal trives hos oss og at man skal kunne bygge seg en karriere som elektriker. Våre utdannede elektrikere har bedre lønnsvilkår enn de fleste andre i bransjen og vi prioriterer kursing, videreutvikling og et godt sosialt miljø. Filosofien vår er at kunder da får den beste hjelpen og de hyggeligste fagarbeiderne på besøk.

Det vi legger vekt på når vi velger lærlinger er:

- Fravær fra videregående (spesielt timer)
- Gode eller greie karakterer innenfor elektrofaget + God orden og oppførsel
- Høyt engasjement for faget og lærlingtiden 
- Svært god norskspråklig kompetanse 
- At man liker å prate med kunder og er flink til å skape gode inntrykk fra første sekund.

For at vi skal vurdere deg trenger vi:
- CV
- Karakterkort med fravær fra alle år på videregående

https://www.elmesteren.no/2019/07/23/vi-soker-elektrikerlaerlinger/