Videoverkstedet AS

Videoverkstedet er landets største leverandør av digitaliseringstjenester. Vi overfører og restaurerer videokassetter, 8 og 16mm film, foto av alle typer og lydopptak på lydbånd og kassetter. Vi betjeneralle typer kunder fra privatpersoner til organisasjoner , arkiver og bedrifter. Vi driver også filmproduksjon. Vi ble godkjent som lærlingbedrift i Mediegrafikerfaget i 2017.