Team 1435 AS

Vi leverer forskjellige tjenester til

jernbanevirksomheter og jernbaneentreprenører.

Noe av det vi kan levere: Bygge og prosjektledelse, Fagansvar spor, Vakttjenester HSV/LFS, None Destructive Testing - tjenester,

Geometrimåling av spor - Digitalt og manuelt, Entreprenøroppgaver, Utleie av jernbanemateriell, Godkjenning av jordingsutstyr, VISIMO - et kontrollsystem