NTNU - Fakultet for naturvitenskap

Fakultet for naturvitenskap er et internasjonalt knutepunkt i forskning og utdanning innenfor biologi, bioteknologi, matvitenskap, kjemi, fysikk, materialer og prosessteknologi.