NTNU Fakultet for naturvitenskap

Ved Fakultet for naturvitenskap tilbyr vi en rekke framtidsrettede studieprogram innenfor realfag og teknologi.

Doktorgradsprogrammene våre er internasjonalt rettet og søker kandidater som er i stand til å produsere uavhengig forskning som er både original og av høy kvalitet.

Fakultetets forskning adresserer globale utfordringer innenfor bærekraft, energi, klima, miljø, mat, vann, helse og velferd. Våre forskningsaktiviteter spenner fra grunnleggende forskning innenfor biologi, fysikk og kjemi, til muliggjørende teknologier som bioteknologi, materialteknologi og nanoteknologi.