Follo Truckutleie AS

Velkommen til Regnbuen Gjenvinning

-En del av Follo Truckutleie

Follo Truckutleie AS er en familiebedrift som ble etablert i 1973 og hadde truckutleie, containerutleie samt transport som hovedoppgave. Denne etableringen kom som resultat av lang erfaring innen transport og gjenvinning da Bjørn Prytz sin far til dagens Bjørn Arvid Prytz allerede i 1937 startet med transport og innsamling av blant annet flasker, metall og ull strikker til gjenvinning. Gjenvinning av avfall på eget område er i dag den største delen av bedriften.

I slutten av 70 årene leide bedriften et stort område av Ski Kommune på Langhus. Området ble da brukt av Ski Kommune til sortering av papp. I begynnelsen av 90 årene kjøpte familien Prytz område og begynte med gjenvinning av avfall under navnet Regnbuen Gjenvinning. Regnbuen industriområde ligger meget sentralt på Langhus med lett tilgang til både E6 og E18.

Selskapet har i dag tillatelse fra Miljødirektoratet og Fylkesmannen I Oslo og Viken til å motta og behandle alle typer avfall inkludert farlig avfall. Selskapet har også en egen eksportavdeling for forskjellige typer avfall, egne eksport løsninger, mottak av alle typer kjøretøy, godkjent båt mottak, samt mottak av diverse spesial avfall. Bedriften er godkjent av opplæringskontoret for Anleggs og bergfagene i Oslo, Akershus og Østfold innen avfall og gjenvinning.

Follo Truckutleie AS Regnbuen gjenvinning, Regnbueveien 4, 1405 Langhus, Norway
Ønsker du å få FAGBREV innen GJENVINNINGFAGET? Gjenvinningfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen gjenvinning av brukte og kasserte produkter og råstoffer. Faget skal bidra til å dekke samfunnets behov for forvaltning og utvikling av de verdier samfunnet har skapt i form av avfall. Gjenvinningvirksomheten omfatter stadig flere avfalls typer, blant annet på bakgrunn av den teknologiske utviklingen. Gjenvinningfaget skal bidra til utvikling av dyktige gjenvinningoperatører, og fremme samfunnsøkonomisk og miljømessing forsvarlig utnyttelse av avfalls ressurser. Videre skal gjenvinningfaget legge grunnlag for samfunnsmessig engasjement knyttet til klimautfordringer, ressursforvaltning og gjenvinning. Opplæring Opplæringen skal bidra til å gi lærlingen god forståelse for betydningen av ressursforvaltning og bærekraftig samfunnsutvikling. Opplæringen skal legge...
30/12/2020