Kristensen skogsdrift as

  • Skotselv, Norway

Vi driver som skogsentreprenør  med utgangspunkt i skotselv , buskerud. 
utfører sluttavvirkning, tynning og gjennomhogst. Noe graving, rydding og felling forekommer også.