Fineide Transport AS

Med lokal forankring i om lag 50 år har Fineide Transport etablert seg som en av regionens mest pålitelige langtransport selskaper. Vårt primærområdet i landet er nord for polarsirkelen. Vi disponerer flere biler til forskjellige oppdrag. Vi tar oss av stykkgods, partilast, varmgods, kjølevarer og ellers alt som kan transporteres på vei.

Fineide Transport disponerer også kaianlegg, der det er mulig å sende og motta det som er nødvendig med båt.

Nå vil vi være med og forme morgendagens sjåfører!