ELVELUND SKOGPLEIE Stein Ivan Elvelund

  • Innlandet, Norway

Vi er en liten bedrift med tilhold i Brumunddal, Som tar på oss mindre hogstoppdrag i tettbebygde strøk samt friområder ved boliger. 

på sommeren er det noe planting , ungskogpleie, og oppsetting av skigard, samt arbeid med sagbruk

Hos oss er ingen dager like