Visit Hammerfest

Visit Hammerfest er destinasjonsselskapet til Hammerfest. Vi jobber med å fremme Hammerfest som reisedestinasjon.