SITO MEK AS

SITO mek. as ønsker lærlinger i platearbeiderfaget, sveising og cnc-maskinering. 

Bedriften startet på slutten av 1970-tallet som landbruksverksted og produktutvikler. SITO er de første bokstavene i navnet til grunnleggeren Sigurd og sønnen Tore, som i 2003 tok over som daglig leder for bedriften, og er det fremdeles.

SITO mek. as er sertifisert på kvalitet og miljø; ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Vi er en anerkjent bedrift, som utfører avansert teknologi og produksjon. 

Vår sveiseavdeling innehar oppdatert utstyr, med elementene mig, mag og tig (tip-tig).

På maskinverkstedet har vi mange og oppdaterte CNC-styrte maskineringssenter.

Vi er i stadig vekst - og automatisering er et satsningsområde for vår bedrift.

SITO MEK AS Tingvoll, Norway
SITO mek. as ligger i Tingvoll næringspark, rett ved Rv70 på Saghøgda i Tingvoll. Bedriften innehar en solid og oppdatert maskinpark, med edgecam og fusion360 som programvareplattformer. Digital 3D-modellering og multiaksemaskinering gir produkter med suveren kvalitet. Bedriften er i stadig vekst - og automatisering/robotisering er et satsningsområde for oss da vi erfarer at digitalt utstyr og kvalifiserte fagarbeidere gir et profesjonelt resultat. Kvalifiserte fagarbeidere vil gi deg veiledning på ditt fagfelt.  Se www.sito-mek.no for mer info.

SITO MEK AS Tingvoll, Norway
SITO mek. as ligger i Tingvoll næringspark, rett ved Rv70 på Saghøgda i Tingvoll. Vår plate-sveisavdeling har moderne og allsidig maskinpark, med godt kompetente fagarbeidere som vil veilede deg innen ditt valgte fagfelt.  Bedriften er i stadig vekst og automatisering/robotisering er et satsningsområde for vår bedrift. Bedriften ble etablert på 1970-tallet som landbruksverksted og produktutvikler, og er nå blitt en solid bedrift med kompetente fagarbeidere innen både platearbeid, sveisefaget og cnc-maskinering. 

SITO MEK AS Tingvoll, Norway
SITO mek. ligger i Tingvoll næringspark, rett ved Rv70 på Saghøgda i Tingvoll. Vår sveiseavdeling innehar oppdatert utstyr, med elementene mig, mag og tig (tip-tig). Vi har varierte dager med både små og store prosjekter. Bedriften er i stadig vekst - og automatisering/robotisering er et satsningsområde for vår bedrift. SITO mek. ble etablert på 1970-tallet som landbruksverksted og produktutvikler, og er blitt en solid bedrift med kompetente fagarbeidere innen både platearbeid, sveising og maskinering.  Kvalifiserte fagarbeidere vil gi deg veiledning på ditt fagfelt.