Visit Hammerfest AS

Visit Hammerfest er et Destinasjonselskap som dekker hele Hammerfest og Måsøy kommune. Vi representerer og jobber for alle reiselivsaktørene i det organiserte reiselivet i Hammerfestregionen. fra overnatting, transport, bespisning, informasjonsarbeid og opplevelser.

Vi har fysisk tilstedeværelse i Hammerfest og digital tilstedeværelse i hele regionen.

Destinasjonselskapet drifter turistinformasjon og Isbjørnklubben i Hammerfest.