Visit Hammerfest AS

Visit Hammerfest er et Destinasjonselskap som dekker hele Hammerfest og Måsøy kommune. Vi representerer og jobber for alle reiselivsaktørene i det organiserte reiselivet i Hammerfestregionen. fra overnatting, transport, bespisning, informasjonsarbeid og opplevelser.

Vi har fysisk tilstedeværelse i Hammerfest og digital tilstedeværelse i hele regionen.

Destinasjonselskapet drifter turistinformasjon og Isbjørnklubben i Hammerfest.

Visit Hammerfest AS Hammerfest, Norway
Visit Hammerfest er et av tre destinasjonselskaper i Vest-Finnmark og vi dekker hele Hammerfest og Måsøy kommune. Du vil som reiselivslærling hos oss få muligheten til å jobbe med mange forskjellige aspekter av reiseliv. Du vil få mulighet til å lære og jobbe med blant annet. Drift av turistinformasjon Gjennomføring og utvikling av markedsplaner og markedsføring Utvikling og salg av reiselivsprodukter Utvikling og drift av sosiale media og digitale platformer Utvikling og forankring av reisemålstrategier for destinasjonen I tillegg vil det være mulig å delta på alle kurs og workshopper som settes opp for reiselivsaktørene i regionen. Dette er en fantastisk mulighet til å få erfaring og kompetanse fra mange ulike deler av reiselivet. Visit Hammerfest har to godkjente fagansvarlige som vil følge deg tett under lærlingetiden i selskapet. Vi tilbyr: Lønn etter tariff og fordeling etter avtale Reiseforsikring Godt arbeidsmiljø Stor grad av utvikling...