Vågå kommune

Vågå kommune ligger omtrent midt i Sørnorge med Jotunheimen, Reinheimen og Rondane som nærmeste naboer. Vi tilbyr gode læreplasser i helsefag, barne- og ungdomsarbeider, og IT/dataelektronikk.