Lesja Kommune

  • Lesja

Vi er en kommune øverst i Gudbrandsdalen som har lang erfaring som lærebedrift i ulike fag.

Vi har hatt lærlinger på IKT Servicefag i mange år, og fortsetter på på det nye faget IKT Driftsfag. Vi er også i prosess med godkjenning som lærebedrift på Dataelektronikerfaget.  Vi har et formalisert IKT-samarbeid med 5 andre kommuner i regionen (RegionData). 

Lærlingene ansettes med samme rutiner, plikter og rettigheter som andre ansatte og blir tatt inn i den daglige driften med produksjon og fomidling av tjenester. De inngår i en felles regional brukersøtteordning med 15 - 20 medarbeidere som betjener 6 kommuner, med ca 2000 ansatte.