Bygg og Ventilasjon AS

Vi har, ubeskjedent nok, tatt mål av oss til å leve opp til ordtaket vårt: «Blikkenslageren som kan mer»

Dette vises ved at helt siden starten har vi hatt som målsetning å være i forkant av utviklingen, ikke i takt med den. Troen på at å levere kvalitetsprodukt med lang holdbarhet til markedsriktig pris ville gi oss et eksistensgrunnlag og et vekst potensiale, har båret frem.

Vi er stolt av å kunne konstatere at markedet har tatt godt imot vårt ambisiøse mål gjennom fire tiår, noe som har gitt oss evne og muligheter for ekspansjon. Faglig kunnskap forplikter, og det er en forpliktelse vi gladelig påtar oss.

Vår filosofi er å satse på fast ansatte og å til enhver tid ha lærlinger som får den beste opplæringen faget kan tilby.

Alle ansatte i BOV bidrar til og er ansvarlig for at det blir et godt arbeidsmiljø hvor en tar vare på hverandre, hjelper hverandre og ønsker at arbeidskollegaen sin skal lykkes. Da lykkes vi som bedrift også.  

Som opplæringsbedrift er vi godkjent innenfor 3 ulike fagområder. Platearbeiderfaget, Ventilasjons og Blikkenslagerfaget samt Ventilasjonsteknikerfaget. 

Gjennom 30 år har vi hatt over 70 lærlinger som har fullført sin utdanning hos oss og vi kan stolt si at vi har båret dette samfunnsansvaret med den største glede.

Presentasjonsvideo av vår bedrift: