BEST Totalentreprenør AS

BEST Totalentreprenør as ble etablert i 1970 av en av dagens eiere. Firmaet het den gang Grønland Gulvservice, og besto av 3 gulvleggere som hadde tilholdssted i Motzfeldtsgate.

I 2004 kom det inn nye eiere, BErntzen og STokseth. Driften var nå lagt om til kun håndverkstjenester, og navnet ble byttet til BEST Totalentreprenør as. De siste årene har vi vært ca 45 ansatte, og omsetter for mellom 90-100 mill.

Det er totalt 10 av oss som har mesterbrev, og vår driftssjef er bygningsingeniør. Vi er godkjent opplæringsbedrift innen maler- og tømrerfaget.

BEST har som visjon å utføre et solid håndverk, innenfor avtalte tidsrammer og til en fornuftig pris.
Vi er opptatt av miljø og ble sertifisert miljøfyrtårbedrift i juli 2012.

Vi har kontorer i Oslo, på Jessheim og i Sandvika