Handeland Friluftsbarnehage as

Me er ein to avdelingsbarnehage, med aldersinndelte grupper.

Me er ein friluftsbarnehage med 15 tilsette og 55 barn. Me jobbar aktivt for at barna skal få seg vener og oppleva gleda ved å leike mykje ute i naturen.

Me satsar på friluftsliv, språk og viktigast av alt- leik.