Hotel Alexandra

Hotel Alexandra er ei leiande bedrift innan turisme og kurs/konferanse i Stryn Kommune. Hotellet hadde i 2015 ei netto omsetning på 124 mill. NOK med knapt 76000 gjestedøgn. Hotellet er privateigd utan kjedetilknytning. Hotellet er heilårsope. Stryn Kommune er ei stor turistkommune med flott natur og store muligheiter for fritidsaktivitetar. www.alexandra.no