Kolos Group AS

Kolos er en komplett leverandør av tjenester knyttet til løfteoperasjoner og løfteutstyr, engineering, produksjon, inspeksjon og sertifisering, opplæring og rådgiving. Vi har også erfaring og kompetanse innen akvakultur og marine operasjoner.

Vår kompetansebase og størrelse gir oss mulighet til å ta en selvstendig og ledende posisjon innen våre fagfelt.