Enira Vest As

  • Enira Vest AS ble stiftet 15.12.2011.
  • Vi har 20 års erfaring i tavlebransjen og omsetter for ca 30 millioner.
  • Vi er 13 ansatte, fordelt på administrasjon, prosjektledere og montører.
  • Vi er en godkjent lærlingebedrift, medlem av Tavleforeningen og godkjent i Startbank.
  • Selskapet produserer tavler til industri, næringsbygg, leilighetskomplekser, sykehus, flyplasser og andre offentlige bygg.