07 Media AS

07 Media er et ledende norsk kommunikasjonskonsern. Gjennom våre fire virksomhetsområder:
design, interaktiv, print og kommunikasjon, tilbyr vi kreative tjenester, interaktive tjenester, redaksjonelle tjenester, utvikling av messestands, kampanjekonsepter, design for trykte og
digitale medier, total grafisk produksjon, utvikling av messestands, profilartikler og skilt/dekor
fra eget hus. I tillegg utvikler og drifter vi digitale markedskonsepter, film/video, websider, mobilapplikasjoner og interaktive skjermløsninger.

07 Media betjener på ulike kanaler og plattformer flere av Norges største virksomheter og mest kjente merkevarer. 07 omsatte i 2016 for 425 mill. kroner og har til sammen ca. 250 ansatte.