05/03/2019

Ledige læreplasser hos våre medlemsbedrifter 2019

  • Opplæringskontoret for Industrifag på Raufoss
  • Gjøvik-Land-Toten
Teknikk og industriell produksjon

Beskrivelse av lærlingplass

Se ledige lærlingplasser her: http://oir.no/benteler-aluminium-systems-norway/

Opplæringskontoret For Industrifag på Raufoss (OIR) ble etablert 28. mars 1996. OIR er organisert som et samarbeidsorgan mellom medlemsbedriftene, og som sammen påtar seg opplæringsansvar.