01/10/2019

Elmesteren AS søker elektrikerlærlinger

  • Elmesteren AS
  • Oslo, Norway
Elektrofag

Beskrivelse av lærlingplass

Elmesteren AS er et lite elektrikerselskap som hovedsakelig leverer serviceoppdrag til privatpersoner i Oslo og omegn, deler av Akershus og Drammen. Til sammen er det ca 10 personer. Mange er unge.

Som lærling hos oss får man vært med på svært forskjellige oppdrag. For oss er det viktig at lærlingen blir faglig sterk. Derfor passer vi på at alle lærlinger får trent på det de trenger hele tiden.

Det vi prioriterer når vi vurderer lærlinger er:
- Lavt fravær fra skolen
- Gjerne attester fra utplassering
- Høy norskspråklig kompetanse, muntlig og skriftlig
- Personlighet
- Engasjement

Se vår nettside: www.elmesteren.no

Ellers pleier vi å spille cage-fotball 1 gang i uken og vi tar med alle på restaurant eller lignende jevnlig. Det er viktig å ha det gøy med kollegene sine utenfor jobben i blant også! :)

Dokumenter vi trenger med søknad:
- Kompetansebevis/karakterkort fra alle år på VGS inkludert fravær
- Attester (hvis du har)
- CV