14/02/2022

SITO mek. as søker lærling i sveisefaget.

  • SITO MEK AS
  • Tingvoll, Norway
Teknikk og industriell produksjon

Beskrivelse av lærlingplass

SITO mek. ligger i Tingvoll næringspark, rett ved Rv70 på Saghøgda i Tingvoll.

Vår sveiseavdeling innehar oppdatert utstyr, med elementene mig, mag og tig (tip-tig). Vi har varierte dager med både små og store prosjekter.

Bedriften er i stadig vekst - og automatisering/robotisering er et satsningsområde for vår bedrift.

SITO mek. ble etablert på 1970-tallet som landbruksverksted og produktutvikler, og er blitt en solid bedrift med kompetente fagarbeidere innen både platearbeid, sveising og maskinering. 

Kvalifiserte fagarbeidere vil gi deg veiledning på ditt fagfelt.