21/04/2022

Lærling i hestefaget ved Olaåsen 4H Mestringsgård AS

  • Olaåsen 4H Mestringsgård AS
  • Kvæfjordeideveien 522, Borkenes, Norway
Naturbruk

Beskrivelse av lærlingplass

Olaåsen 4H Mestringsgård AS søker 1-2 lærlinger i hestefaget.

Vi har ledig stilling for inntil 2 lærlinger i hestefaget. Olaåsen 4H Mestringsgård drifter på Olaåsen Gård i nydelige Kvæfjord. Gården ligger 1 mil fra Harstad sentrum og 1 mil fra Borkenes sentrum. Vi er godkjent inn på tunet gård, 4H gård, samt hestesenter. Våre tjenester er primært innen inn på tunet, men vi har også en liten hesteskole og tilbud om tilrettelagt ridning. Lærlingene vil inngå i team som drifter gården, med fokus på hestene. Det må likevel påregnes noe stell av de andre dyrene vi har på gården i forbindelse med foringsvakter.
Daglige arbeidsoppgaver vil være ivaretakelse, foring og stell av hestene og anlegget deres. I tillegg ønskes det lærlinger som behersker både kjøring og ridning, da trening av hestene vil være en viktig arbeidsoppgave. I tillegg vil du som lærling få være med i hesteskolen, under tilrettelagt ridning, samt delta i andre opplegg der hestene er med i arbeidsoppgaver.
Vi ønsker oss lærlinger som er ansvarsbevisste, selvstendige og som deler vårt syn på hesten som en medarbeider. Du vil få gode muligheter til å bli kjent med hesteassisterte intervensjoner i arbeide med barn, unge og voksne.
Du kan medbringe egen hest om det er ønskelig. Lærlingkontrakt vil opprettes gjennom Opplæringskontoret for hest og hovslagerfaget.