24 Jan, 2024

IT-driftsfag eller dataelektroniker-lærling

  • Vågå kommune
  • Vågåmo
Dataelektronikerfaget IT-driftsfaget

Beskrivelse

Vågå kommune har IKT-avdeling på 3 fast tilsette og 1-2 læreplassar innafor IT-driftsfag/dataelektronikar. Vi tilbyr varierte arbeidsoppgåver. Lærlingar bistår i brukarstøtte, drift og utvikling av tenester mot alle tenestene i kommunen: Helse, teknisk, service, skule og oppvekst, kultur etc. 

IKT-avdelingen i kommunen er i samarbeid med 5 andre nabokommunar: Lom, Skjåk, Sel, Dovre og Lesja, i Regiondata-samarbeidet. Til saman er det ca. 15-17 konsulentar og lærlingar som samarbeider om tenesteproduksjon og kompetanseutvikling. Regiondata drifter felles plattform for office-applikasjonar og fagsystem.