12 Jan, 2024

Læreplassar i IKT driftsfaget

  • Lesja Kommune
  • Lesja
IT-driftsfaget

Beskrivelse

Lesja kommune si IKT-avdeling har 2 fast tilsette og 1-2 læreplassar innan IKT driftsfaget. Vi tilbyr varierte arbeidsoppgåver. Lærlingar bistår i brukarstøtte, drift og utvikling av tenester mot alle tenestene i kommunen/regionsamarbeidet. Vi er del i eit regionalt samarbeid med 5 andre nabokommunar (Regiondata). Til saman er det ca. 15 – 20 konsulentar og lærlingar som samarbeider om tenesteproduksjon og kompetanseutvikling. Regiondata drifter felles plattform for Office-applikasjonar og fagsystem.

Vi ønsker å vere ein attraktiv arbeidsplass for lærlingar, og har no 1 -2 ledige læreplassar i IKT driftsfag

Arbeidsoppgaver

·         Brukerstøtte og veiledning til ansatte i kommunen og samarbeidskommunene

·         Oppsett og drift av brukerkonti og klientutstyr

·         Drift og vedlikehold av lokale datanettverk

·         Kurs og opplæring internt

Kvalifikasjoner

·         Fullført og bestått Vg1 og Vg2 på IKT driftsfag (eventuelt tidligere IKT Servicefag)

·         God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk

·         Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

·         Lærevillig og faglig interessert

·         Pliktoppfyllende og lojal

·         Gode samarbeidsevner

·         Serviceinnstilt

·         God ordenssans

Vi tilbyr

·         God læringsarena

·         Trivelige kollegaer i eit godt arbeidsmiljø

·         Veiledning og oppfølging i læretiden

Lærlingane blir tilsett på ordinære læreavtaler som går over 24 månader, med oppstart så snart som råd.

For meir informasjon kontakt Vigdis Nedregård, tlf.  488 95 954.

e-post: vigdis-kristin.nedregard@lesja.kommune.no

Søknadsfrist: Vi handsamar søknadar fortløpande

Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema. Gi eit stutt samandrag av kven du er og kvifor du ønsker læreplass i vår kommune. Attestar og vitnemål kan du ta med på intervju.

Lesja kommune er oppteke av mangfald og oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn.

Merk deg at søkarnamn kan bli offentleggjort sjølv om ein reserverer seg mot det, jf. Off.lova §25. Du vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.