18 Apr, 2024

Vi søker lærlinger innenfor ventilasjons- og blikkenslagerfaget, samt platearbeiderfaget

 • Bygg og Ventilasjon AS
 • Bergen
Platearbeiderfaget Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Beskrivelse

Lærling i platearbeiderfaget (1 stilling) : 

Målet for opplæringen er at du kan utføre platearbeid med tilhørende sammenstilling, sveising og installasjon med høy kvalitet og med de effektivitetskravene som er i bransjen. Grunnet spennvidden i vår kundegruppe og leveranser vil du få opplæring i et stort spekter av produkter, materialer og sammenføyningsmetoder.

Du vil få Kjennskap og kunnskap til metallbearbeidende maskinpark, tegningslesning samt kvalitetssikring og dokumentering av produksjonsprosessen.

Du vil få samspille med kollegaer i forskjellige ledd i produksjonsprosessen og få innblikk i designprosesser og økonomivurderinger i samråd med kalkulatørene og designerne våre.

BOV er en opplæringsbedrift innen Platefaget og Ventilasjons og blikkenslagerfaget og du vil ha fagarbeidere som instruktører i de forskjellige momentene som du skal trenes i.

Utgangspunktet for stillingen som lærling er fast arbeidssted på Toppemyr i Åsane og arbeidstid fra Kl 0700-1500. ved befaringer og installasjonsoppdrag vil arbeidssted og arbeidstid variere fra oppdrag til oppdrag.

Vi er også tilknyttet opplæringskontoret for Blikkenslager og ventilasjonsbransjen der du som lærling får jevn oppfølging gjennom hele læretiden din med Lærling samtaler, kursing og bransjetilknyttede sertifikater.

Ønskede Kvalifikasjoner: 

 • Gjennomført skolegang i TIP1 og TIP2.
 • Arbeidserfaring fra sommerjobber/helgejobber eller lignende.
 • Teknisk interesse for platefaget.
 • Møte presis på arbeidsstedet til avtalt tid.
 • Motivert til å lære og ta til deg lærdom fra Kollegaer og instruktører.
 • God orden og oppførsel samt lavt udokumentert fravær fra skolegang.
 • Kommunikasjon på engelsk som et minimum og helst på norsk.

 

Lærling i Ventilasjons -/ og Blikkenslagerfaget (2 stillinger):

 

Arbeidsoppgaver:

Målet for opplæringen er at du kan utføre Ventilasjon og Blikkenslager arbeid med produksjon og installasjon, med høy kvalitet og med de effektivitetskravene som er i bransjen. Grunnet spennvidden i vår kundegruppe og leveranser vil du få opplæring i et stort spekter av produkter, materialer og sammenføyningsmetoder.

Du vil få Kjennskap og kunnskap til metallbearbeidende maskinpark, tegningslesning samt kvalitetssikring og dokumentering av produksjonsprosessen.

Du vil få samspille med kollegaer i forskjellige ledd i produksjonsprosessen og få innblikk i designprosesser og økonomivurderinger i samråd med kalkulatørene og designerne våre.

Utgangspunktet for stillingen som Lærling er fast arbeidssted på Toppemyr i Åsane og arbeidstid fra kl 0700-1500. Store deler av læretiden gjelder befaringer og installasjonsoppdrag på byggeplasser der arbeidssted varierer fra oppdrag til oppdrag.

Vi er også tilknyttet opplæringskontoret for Blikkenslager- og ventilasjonsbransjen der du som lærling får jevn oppfølging gjennom hele læretiden din med Lærling samtaler, kursing og bransjetilknyttede sertifikater.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Gjennomført videregående utdanning VG1 og VG2
 • Arbeidserfaring fra sommerjobber/helgejobber eller lignende.
 • Teknisk interesse for Ventilasjons og blikkenslager faget.
 • Møte presis på arbeidsstedet til avtalt tid.
 • Motivert til å lære og ta til deg lærdom fra kollegaer og instruktører.
 • God orden og oppførsel samt lavt udokumentert fravær fra skolegang.
 • Kommunikasjon på engelsk som et minimum og helst på norsk.

Dersom en mangler noen av de ønskede kvalifikasjoner, som videregående utdanning så ta gjerne kontakt eller send søknad allikevel.

https://bov.no/ledig_stilling/laerling-i-platearbeiderfaget%ef%bf%bc/

https://bov.no/ledig_stilling/laerling-i-ventilasjons-og-blikkenslagerfaget/

YouTube presentasjon (valgfritt)